פרטיות:
א.       הפרטים האישיים שיגיעו לידי החברה ואלה שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, ובכלל זה, שם, מס' תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר/י טלפון, פרטי כרטיס האשראי, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. מאגר המידע הנו מוצפן ומקודד.

ב.       למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ג.       החברה עושה מאמצים, נוקטת אמצעים ומשקיעה משאבים למניעת פגיעה בפרטיותך ולמניעת חדירה לאתר. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח ולשלול לחלוטין תקלות ו/או שיבושים לפגיעה או נזק מסוג זה כאמור. על כן, הינך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

ד.       החברה תעשה שימוש בפרטיך לצורך ביצוע ההזמנה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו, למעט לצורך ביצוע ההזמנה שמבוצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית וכן לצורך ביצוע התשלום על ידי חיוב כרטיס האשראי שלך אשר יסלק על ידי חברת סליקה חיצונית.

ה.      החברה תשלח אליך דואר אלקטרוני ותפנה אליך בכתב, רק בהקשר להזמנה או אם אישרת קבלת דואר זה.